Skip to content

Betong
– det naturliga valet

Stora miljövinster när schaktmassor återanvänds lokalt

Med betongrör kan mer schaktmassor återanvändas lokalt eftersom ringstyva rör klarar större stenfraktioner i kringfyllningen. Detta har långt större betydelse för de totala miljöeffekterna vid nyanläggning av VA-nät än produktionen av rören. En jämförelse med hjälp av IVLs EPD kalkyl av totala utsläpp från att producera och lägga rör visar att betongrör ger 44 kg medan plaströr ger 106 kg koldioxidekvivalenter per meter rör (diameter 400 mm).

Din guide till ett hållbart VA-system

Betongrörsgruppens projekteringspolicy för anläggning av VA-nät har fått stor uppmärksamhet. I policyn presenterar vi principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med inriktning på självfallsledningar för spillvatten och dagvatten. Policyn riktar sig till politiker och chefstjänstemän som ansvarar för VA- eller miljöfrågor.

Uppdaterad juni 2022

De ideala dagvattenlösningarna

Funderat över vart allt regnvatten ska ta vägen? Vi är många som vant oss vid att bli blöta om skorna när regnet friskar i, men det är ett mindre bekymmer. På senare år har vi fått uppleva översvämningar av sällan skådat slag, som ödelägger inte bara källare utan delar av städer. När vädret blir mer extremt behövs nya tåliga lösningar som kan hantera vattenmängderna.