Skip to content

Smarta lösningar

Smarta lösningar

Betong är världens mest använda byggnadsmaterial. Branschen utvecklar hela tiden produkterna efter kundernas behov. Med betongrör får man hållbara installationer med lång livslängd. Betongrör håller formen och tyngden ger stabilitet. Det gör att man kan välja fler former än runda rör, exempelvis ovala rör som har högre självrensningsförmåga och kräver mindre lutning och smalare rörgravar. Betongrör och brunnar ligger still vid återfyllning och vibrering så att operatören kan fokusera på att skapa en stark bädd. Det finns även betongrör med en platt undersida, så kallade fotrör, som ger ännu snabbare och enklare montering. 

Betongrörens vikt förhindrar dem från att flyta upp när ledningen går tom samtidigt som grundvattennivån är hög, vilket kan hända vid exempelvis vid ihållande regn och stigande vattennivåer.

Betong brinner inte vilket gör att betongrör lämpar sig för miljöer med brandrisk. I den stora skogsbranden i Västmanland 2014 skadades eller brann ett flertal vägtrummor som inte var av betong, konsekvensen blev utbytesbehov och vägsättningar som följd.