Skip to content

Därför betongrör

Därför betongrör

Betong är världens mest använda byggnadsmaterial. Betongrör är det naturliga valet för självfallsledningar för avlopp och dagvatten liksom för att som magasin hantera tillfälliga höga flöden. Med betongrör får man hållbara installationer med lång livslängd. Betongrör håller formen och tyngden ger stabilitet. Det gör att man kan välja fler former än runda rör, exempelvis ovala rör som har högre självrensningsförmåga, och kräver mindre lutning och smalare rörgravar.

Betongrör har litet drift- och underhållsbehov samt lång livslängd. Det finns betongrör från 1800-talet som fortfarande används i svenska städer, och idag räknar tillverkarna med 150 års livslängd för nya rör.

Betong är ett naturligt material som använts i 1000-tals år. Betong görs av berg, grus, vatten och cement, där själva cementen tillverkas av kalksten. Betongen är 100 procent återvinningsbar. För minskad miljöpåverkan ersätts idag delvis cement med andra bindemedel såsom flygaska och slagg.

Betong är tack vare sin styrka, beständighet och livslängd grunden för många konstruktioner, och dessa fördelar gäller även för VA-rör. Ett exempel är att med betongrör så minskar kraven på att använda finare material runt rören, i stället kan man ofta återanvända befintliga schaktmassor.