Skip to content

Om oss

Betongrörsgruppen arbetar för att säkra långsiktiga och hållbara lösningar för VA-nät. Idag är eftersläpningstakten i underhåll runt 200 år i snitt för riket. Om ett VA-nät håller i upp emot 80 år, så inser alla att ekvationen inte går ihop. Därför är ett av våra viktigaste mål 150 års livslängd på VA-näten, förutom att minska eftersläpningstakten på underhåll av befintliga nät.

För att nå hållbarhet och lång livslängd behöver alla aktörer göra rätt från början – från beställaren till projektören och entreprenören. Materialval blir då en mycket viktig faktor. Vi vet att kvalitativ betong håller och att det håller länge. Detta är grundläggande krav för nybyggnationer. Lika viktigt är miljöfrågorna. Betong är ett naturligt material som inte gör skada i marken. Betong är dessutom återvinningsbart.

Betongrörsgruppen grundades 2016. Den består av Sveriges ledande producenter av rör och brunnar för självfallsledningar för avlopp och dagvatten. Vi vänder oss till politiker och tjänstemän på beställarsidan, liksom alla övriga aktörer, inköpare och allmänheten för ett säkrare och bättre val. Betongrörsgruppen arbetar med en av de mest samhällskritiska frågorna som finns idag.

Kontaktpersoner

Maria Ekstrand, 070-870 07 29, maria.ekstrand@scantechab.se

Amanda Wollstad, 070-721 14 79, amanda.wollstad@scantechab.se