Om oss

Denna grupp bildades 2016 och består av Sveriges ledande tillverkare av betongrör. Vårt mål är att öka medvetenheten liksom kunskapen om de många fördelarna med att använda betongrör i VA-system och för dagvattenhantering. Alla påverkas av att dessa nät är välutbyggda och fungerande och har längsta möjliga livslängd. Därför vänder vi oss till er alla, från politiker som tar beslut om investeringar och materialval till allmänheten för att belysa fördelarna.
S:t Eriks

Vi har 400 kunniga och engagerade medarbetare som arbetar för att våra kunder ska bli nöjda. De består av entreprenadföretag i bygg- och anläggningsbranschen, kommuner, statliga verk.

Läs mer på www.steriks.se.
Meag

Meag Va-system AB är ett familjeföretag som bidrar med produkter, erfarenhet och kunskap för bästa VA-lösningar. Vi är helägda av Meag AB, ett företag som drivs av familjen Bladh i den andra generationen.

Läs mer på www.meag.se.
Benders Sverige AB

Ett svenskt företag verksamt sedan 1960 inom produktion av betongvaror. Med 1000 medarbetare och 20 anläggningar i Sverige samt 800 lokala återförsäljare verkar vi över hela Sverige inom TAK, MARK, NATURSTEN, GRUND, INFRASTRUKTUR och VA produkter. Benders ambition är att vara ett starkt, svenskt, familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitét för bygg- och anläggningssektorn. Vårt motto är bygga för att växa!

Läs mer på www.benders.se

Cementa

Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som omsätter cirka 73 miljarder kronor och har 43 000 anställda i 50 länder.

Läs mer på www.cementa.se.