Betongrör tredjepartscertifieras

De svenska betongrörstillverkarnas produkter som rör och brunnar är tredjepartscertifierade. Detta görs utan att det finns något formellt krav på certifiering. Produkterna är BBC-märkta som innebär att de uppfyller svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden.

Att produkter är certifierade innebär förenklat att köparen vet att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. De som köper betongrör behöver därför endast förvissa sig om att produkterna är certifierade, vilket skall framgå av ett kontrollmärke.

I certifieringen granskas att företaget har rutiner, kompetens och utrustning samt på praktiskt utförande och det tas fram en revisionsrapport. Skulle det förekomma avvikelser så kontrolleras att dessa är åtgärdade och släckta av revisor från certifieringsrevisionen innan certifikat utfärdas. För att certifikat ska upprätthållas görs kontinuerliga revisioner med den frekvens som den certifierad standarden kräver för att certifikatet ska upprätthållas.