Adam Cwejman: Laga rören innan de spricker

Från 1950-talet och framåt skapades ett fantastiskt stycke infrastruktur som många än idag använder dagligen men som så få tänker på särskilt ofta. Vi tar våra vattenrör, avlopp, kranar, reningsverk och all annan anslutande infrastruktur för givet. Denna vattnets motsvarighet till våra vägar och järnvägsspår är verkligen doldisen i svensk infrastruktur. Vattenledningar är inget vi funderar över så länge de fungerar. Men när de inte fungerar så rasar hela den moderna tillvaron samman. Läs hela ledaren i GP här.