Ägg och fotrör – Tillbaka till framtiden

Det regnar mer och mer, och häftigare och häftigare, och att det kommer att bli värre – det vet vi. Lösningarna är många. Men ibland behöver man inte uppfinn hjulet på nytt.

Vi har i Sverige, liksom på många andra platser i världen, rör som tar hand om dagvatten, och som har legat där fullt fingerande i 130 år.

Både Torsgatan i Stockholm liksom Regementsgatan i Malmö, har rör som har legat sedan 1890-talet och som fortfarande ligger kvar, i full drift.

Vad som är signifikant för dessa rör är att de är designade med fot och i många fall har en äggprofil.

Ett fotrör har en plan bottendel vilket avsevärt underlättar montage av rören.  Med ett runt rör så måste man skapa en vagga under röret av återfyllnadsmaterial vilket är svårt med tunga rör med omöjligt med lättviktsrör och samtidigt behålla lutningen. Med foten inbyggd på röret så är understoppningen redan avklarad och de håller i flera hundra år.

Med Äggrör med inbyggd fot får man enastående egenskaper som inga andra rör kan ge

  • Äggprofilen med minsta delen nedåt gör dem själv rensande i alla flöden
  • Det betyder att en ledning med äggrör är ett framtids säkrat system, de kan utan problem överdimensioneras för att klara framtida flöden utan att riskera igensättning.
  • Äggprofilen gör röret superstarkt, det blir 2 till 4 gånger starkare än ett vanligt runt rör eftersom de har ett tvärsnitt som en I balk.
  • Eftersom det står på fot är understoppningen redan säkrad, vilket ger optimal hållfasthetsfördelning mellan rör och ledningsbädd
  • Med redan klar understoppning så kan rörläggningen automatiseras ytterligare
  • Rörfoten och I balksprofilen ger grunden för ett långt och starkt liv för hela ledningen.
  • Äggrör med fot klarar som alla betongrör en brand i ledningen.  Det är en förutsättning i tunnelbyggande och vid skogsbilvägar, där det ställer till problem om vägbroar smält bort för brandkåren vid skogsbrand. Så blev det i Västmanland 2014, så även det har vi erfarenhet av i Sverige.

Allt var inte bättre förr, men en hel del var, och just i det här fallet finns anledning att blicka bakåt för där finns också framtiden.