Heidelberg Materials lär av de gamla romarna; blandar in vulkanaska

Att betong håller länge vet alla. Betongrör håller i 150 år om de används och läggs på rätt sätt. Betong är också ett gammalt material. Många av de byggnadsverk som de gamla romarna byggde i betong finns kvar än idag. Nu testar Heidelberg Materials att blanda in vulkanaska på samma sätt som de gamla romarna gjorde för bättre hållbarhet och miljö, rapporterar SVT.

Se inslaget här