Masshantering – indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling

Med tanke på jord- och schaktmassors höga vikt är en viktig aspekt att beakta att minimera mängden transportarbetet och att använda massorna på samma plats eller på så korta avstånd från området som möjligt. Mest effektiv återvinning på plats kan fås om denna möjlighet beaktas och tas tillvara på redan i designfasen av ett projekt. Genom att planera för massbalans inom ett projekt minskar miljöpåverkan från transporter och dessutom minskar miljöpåverkan från produktion och användning av nyuttagna material från täkter, skriver Yvonne Andersson-Sköld m fl i en rapport för VTI: Masshantering – indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling.

Läs hela rapporten här.