Stockholm rustas för extremväder

KTH ska hjälpa Stockholm stad att stärka sitt försvar mot extrema väderförhållanden. Ett nytt forskningsprojekt ska hitta smarta sätt att hejda stadens ökande kostnader för brand och översvämningar – en utgift som riskerar skena. Risken för extremväder ökar när klimatet blir varmare. Översvämningar och skador från extrem hetta kostar både privatpersoner och försäkringsbolag stora belopp varje år.

– Vi ska analysera försäkringsdata och byggnadsinformation för att hitta smarta sätt att förebygga accelererande förluster för staden, säger Christian Thomann på Institutionen för Industriell ekonomi och organisation som leder projektet från KTH:s sida.

Läs mer på KTHs hemsida.