Höj ambitionerna för att säkra Sveriges vattenförsörjning och avloppshantering

Diskussioner, planering och investeringar på såväl statlig som kommunal nivå måste öka. Annars är risken stor att landets tjänster för vatten och avlopp slutar fungera, skriver Magdalena Beck (S) och Lars Leonardsson (M), förbundsstyrelseordförande respektive vice förbundsstyrelseordförande för VA Syd i Sydsvenskan. Läs hela artikeln här.