Rent vatten behöver kosta mer

Vad ska rent vatten kosta? I år höjs VA-taxa i flera kommuner i Västmanland men faktum är att denna avgift för vatten och avlopp kommer behöva höjas ännu mer redan nästa år och åren som kommer. Anledningarna är flera; bland annat är många avloppsrör gamla, vissa vattenledningar är väldigt slitna och reningsverk behöver ny teknik för att möta nya miljökrav samtidigt som det ekonomiska läget ökar kostnaderna. Det behövs helt enkelt mer pengar, skriver Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten, i VLT.