Bättre koll på avloppsnätet utlovas

Ny teknik ska göra det enklare att se hur vilket skick ledningarna har, det ska också bli lättare att utföra planerat underhåll. Göteborg och Stockholm används en ny teknik som kan öka vetskapen kring hur ledningsnätet mår och därmed också möjligheten att utföra planerade underhållsinsatser. Den nya tekniken är digital och underlättar driften av städernas avloppsnät. Tanken med den digitala övervakningen är att kunna agera proaktivt, identifiera problemområde och planera underhållet. IVL har tagit fram ett mätverktyg kallat Turbinatorn. Verktyget monteras överst i en avloppsbrunn. Verktyget kombinerar en kamera, två laserstrålar och bildanalys baserad på en AI-algoritm. Läs mer i tidningen Entreprenad.