Fastighetsägarna: Underhållsskulden i VA-näten ska inte finansieras med avgifterna

Våra VA-nät byggdes till största del ut med hjälp av statliga medel för över 60 år sedan och tillkommande delar med hjälp av exploateringsavgifter. Slutsatsen är att investering i VA-infrastruktur som grundprincip inte finansieras med hjälp av VA-taxor. Denna princip bör vara vägledande när Sveriges VA-nät, efter år av eftersatt underhåll, står inför stora reinvesteringar, skriver Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord i Dagens Arena. Läs hela artikeln här.