Hög nota väntar för gamla vatten- och avloppsnät

Kommunala avgifter för vatten och avlopp kommer att behöva minst fördubblas fram till 2040 för att klara eftersatta investeringar. Men troligen kommer höjningar på mer än tre gånger dagens nivåer att krävas i vissa kommuner, menar Svenskt Vatten. – Att de måste upp – det är ofrånkomligt, säger Erik Karlsson strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning hos Svenskt Vatten.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter här.