Miljardstrid väntar om notan för översvämningarna i Gävle

För två år sedan drabbades Gävle av extrema skyfall – totalt fick försäkringsbolagen betala ut närmare 1,9 miljarder kronor till drabbade hushåll. Men nu vill man att kommunen står för huvuddelen, 1,2 miljarder kronor, enligt branschorganisationen Svensk Försäkring. Men det avvisas av kommunens vatten- och avloppsbolag Gästrike Vatten. ”Skyfallet 2021 var ju väldigt mycket mer än ett normalregn”, säger Lena Blad, vd Gästrike Vatten. Tvingas kommunen betala får man använda skattepengar och sannolikt höja va-taxan i Gävle, rapporterar Sveriges Radio. Lyssna på inslaget här.