I översvämningarnas tid kan nästa kris vara vattenbrist

Sveriges VA-system behöver upprustas. Men det uppmärksammas sällan eftersom de enskilda händelserna i regel inte sätts i ett större sammanhang. Trots att vattenläckor orsakar höga kostnader och störningar för såväl hushåll som arbetsplatser saknas en övergripande bild av hur stort problemet är och hur de uppmärksammade läckorna påverkar samhället. Det vill säga hur hushåll, företag med flera hanterar situationen, hur mycket det kostar och vad det får för direkta och indirekta konsekvenser, skriver Dagens Nyheter i en ledare. Läs texten här.