Vatten och avlopp är välfärdspolitik

Om det blir brist på vatten kommer det helt enkelt att drabba både folk och företag. Industrin använder vatten bland annat för kylning och rening – och om det blir problem med vattenförsörjningen, samtidigt som VA-avgifterna stiger kraftigt, så kommer det att påverka konkurrenskraften och jobben. Därför är det ett nationellt intresse att det tas fram en samlad vattenpolitik för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen, skriver Olov Abrahamsson i en ledare i Norrländska Socialdemokraten.