SVENSK FÖRSÄKRING: DÅLIGA VA-NÄT KAN KOSTA KOMMUNERNA MILJARDER

Dåligt underhåll av VA-nät kan i förlängningen kosta svenska kommuner miljardbelopp, när försäkringsbolagen riktar regresskrav efter vattenskador orsakade av skyfall, skriver Svensk Försäkring. Enbart de krav som riktar mot Gävle kommun efter skyfallen 2021 väntas överstiga 1 miljard kronor.

Läs mer i försäkringsbranschens nyhetsbrev Sak och Liv