Klimatförändringarna ställer nya krav på VA-systemen

När VA-system ska byggas och repareras är det entreprenadarbeten, grävande och transporter, som har den största miljöpåverkan. Genom att tänka långsiktigt och välja material med lång livslängd minskar man miljöbelastningen på sikt. Tänker man smart och ställer krav i upphandlingarna går det dessutom att välja material som tål att man återanvänder mer lokala massor, vilket minskar behovet av transporter och nytt grus, skriver Alexander Lundgren, Benders Sverige, Erik Simonsen, Heidelberg Materials Cement Sverige, Joel Dahlgren, Dahlgrens Cementgjuteri, och Oscar Ekefäll,
S:t Eriks i Falu Kuriren.