Hållbara lösningar kräver diskussioner om material

Före årsskiftet måste alla kommuner anta en så kallad Vattentjänstplan, som beskriver kommunens långsiktiga VA-planering och hur kommunen ska hantera extremväder. Det är utmärkt att det nu tas ett helhetsgrepp om VA-frågorna och att beslutet lyfts till högsta nivå i kommunerna genom beslut i kommunfullmäktige. Genom att tänka långsiktigt och välja material med lång livslängd minskar man miljöbelastningen på sikt. Tänker man smart och ställer krav i upphandlingarna går det dessutom att välja material som tål att man återanvänder mer lokala massor, vilket minskar behovet av transporter och nytt grus.

Årets arbete med Vattentjänstplanen kommer förhoppningsvis leda till många samtal om framtidens VA-nät och hänsyn måste tas till lokala förutsättningarna. Utmaningarna är stora men det finns långsiktigt hållbara lösningar. Vi bidrar gärna i diskussionen, skriver Alexander Lundgren, Benders Sverige, Erik Simonsen, Heidelberg Materials Cement Sverige, Joel Dahlgren, Dahlgrens Cementgjuteri och Oscar Ekefäll, S:t Eriks.

Läs mer hela debattartikeln i Norran här.