Billiga VA-lösningar blir dyrare i längden

Det finns i dag möjlighet att bygga nät med betongrör som klarar en livslängd på 150 år med låga drifts- och underhållskostnader. Det finns inget alternativ till ökande investeringar och samhället har inte råd med ”billiga” lösningar som blir dyrare i längden. I stället måste vi bygga VA-nät som är långsiktigt hållbara och miljövänliga för framtida generationer. Här måste vi också tänka på miljö ur ett livscykelperspektiv. Att välja material som har lång livslängd och som går att återbruka och återvinna, skriver Erik Simonsen Cementa AB, Mats Edling, Meag Va-system AB och  Alexander Lundgren Benders Sverige AB i Eskilstuna Kuriren.