Betongrör klarar test med högtryckspolning

British Precast Drainage Association (BPDA) har genomfört test med högtrycksspolning (280 bar) för att testa olika typer av dagvatten- och avloppsledningar. Testen gjordes i samband med införande av nya brittiska krav för betongrör (BS 5911). Samtliga betongrör klarade testen medan de plaströr som testades fick genomträngningsskador.

Enligt brittisk standard (EN 476) ska dagvatten- och avloppsledningar klara högtrycksspolning som används för att rengöring.

Läs mer om testerna här