Rusta det dolda miljonprogrammet

Uppgifterna för en ny regering är naturligtvis många och det finns gott om akuta frågor som behöver lösas, såsom elkrisen här hemma och att värna Sverige i detta besvärliga säkerhetsläge. Ett område som är stort och viktigt men som man kanske inte tänker på eftersom det inte syns är våra vatten- och avloppssystem. Tusentals kilometer av avlopps- och vattenledningar behöver renoveras och byggas ut. Annars hotar överbelastning, läckage och föroreningar, skriver Erik Simonsen, Cementa AB, Mats Edling, Meag Va-system AB och Alexander Lundgren, Benders Sverige AB. Läs artikeln i Gefle Dagblad här.