Det finns ingen med övergripande ansvar för vattenfrågan

Sverige behöver öka investeringstakten i samhällets vatteninfrastruktur, tillsätta en nationell samordnare och ta fram en nationell vattenresursstrategi. Utan dessa åtgärder föreligger det en reell risk att Sverige får en vattenkris likt den elkris som nu drabbar vårt samhälle, skriver Pär Dalhielm, Svenskt Vatten, i DN. Läs mer här.