Välj större rör

Utbytestakten på VA-systemen i Sverige är låg och sker endast som svar på befintliga behov. Det innebär att dagvatten- och avloppsledningar i Sverige ofta ligger i marken under väldigt lång tid, och efterhand blir otillräckliga. Kommunerna rycker ut för att lappa och laga när något går sönder. Kommunerna måste ta ett helhetsgrepp på sin underjordiska infrastruktur. Bara så kan risken för översvämningar minimeras skriver Erik Simonsen, Cementa AB och Christer Dieden, S:t Eriks AB i Sydöstran. Läs artikeln här.