Välj större rör för att minska risken för översvämningar

Det går att lägga VA-system som håller i hundrafemtio år. Det går även att lägga VA-system som är dimensionerade även för framtida kapacitetsökningar. Det görs redan i vissa svenska städer, men framförallt i resten av Europa. Men då måste kommunen sätta tydliga mål för livslängd, och ställa krav på hela kedjan, från beställare och oss producenter till entreprenörerna som lägger rören. Alla måste tänka hållbart och långsiktigt, skriver Erik Simonsen Cementa AB och Christer Dieden S:t Eriks AB i Värmlands Folkblad. Läs hela artikeln här.