Även vatten måste säkras för brand

Vårt VA-nät är precis lika känsligt för bränder som all annan infrastruktur. För några år sedan drabbades Sverige av flera stora skogsbränder och varje sommar ökar riskerna. Det enda ansvarsfulla är att ta höjd för framtidens problem och anpassa infrastrukturen. Ute i skog och mark är det därför viktigare än någonsin att använda rör av hållfasta och värmebeständiga material, skriver Mats Edling Meag Va-system AB och Alexander Lundgren Benders Sverige AB i SLA.

Läs artikeln här.