Betongrörsgruppen diskuterade VA-frågor i Riksdagen

Betongrörsgruppen diskuterade VA-frågor i Riksdagen

Den första juni var representanter för Betongrörsgruppen inbjudna till Riksdagen för ett samtal om moderna VA-nät och cirkulär ekonomi, hållbarhet och modernisering.

Tillsammans med representanter för NCC och IVL Svenska Miljöinstitutet diskuterade Betongrörsgruppen hur framtidens VA-system kan byggas hållbarare och miljövänligare med de inbjudande riksdagsledamöterna Per-Arne Håkansson (S), Konstitutionsutskottet, och Kjell Jansson (M), Skatteutskottet.

Per-Arne Håkansson konstaterade redan när han hälsade välkommen att frågan om VA-näten ju ytterst ligger hos kommunerna och regionerna, men att det är uppenbart att diskussionen också måste lyftas upp på en strategisk nivå.

Kjell Jansson, som kommer från Norrtälje, berättade att hans hemkommun hade stora utmaningar vad gäller VA, vattenförsörjning och spillvatten.

– Det handlar om miljardinvesteringar, och det är viktigt att de görs hållbart – i alla bemärkelser. Det är också viktigt att besluten tas i bred enighet. De stora partierna måste vara ense, så stora beslut kan inte ruckas och ändras med ett kommunalval, konstaterade Kjell Jansson.

Under samtalet presenterade Henrik Enell, divisionschef för NCC Infrastructure, företagets rapport med nio rekommendationer för hur Sverige ska kunna bygga ett VA-system i världsklass, medan Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om arbetet med livscykelanalysmetodik (LCA) och miljödeklarationer (EPD) för att kunna mäta och minska byggsektorns klimatpåverkan.

Oscar Ekefäll, Betongrörsgruppen, presenterade gruppens nya beräkningsmodeller och verktyg för att fastställa miljöeffekter för rör till VA – från brytning av kalk via tillverkning, transporter, anläggning samt återvinning.

Diskussionerna handlade huvudsakligen om hur man bygger hållbart – i flera bemärkelser. För att kunna bli hållbar på riktigt behöver morgondagens VA-system ha låg påverkan vid produktion och anläggning, hålla länge och vara dimensionerade för framtidens behov.

Efteråt underströk Per-Arne Håkansson vikten av att få kommunerna att inse betydelsen av att arbeta med planering och hållbar utveckling, att tänka långsiktigt.

Vi måste fortsätta lyfta fram betydelsen av det många tagit för självklart, att vrida på kranen och få rent vatten. Det är ingen självklarhet. Det behövs forskning och utveckling för att fortsätta ha den möjligheten. Vi måste öka medveten om hur viktiga VA-frågorna är inom den kommunalpolitiska sfären, idag är det ganska liten del som är engagerade. Det är svårt att väcka opinion för det som inte syns – och för dyrare VA-taxor. Det kommer bli en pedagogisk utmaning, konstaterade Per-Arne Håkansson.

Kjell Jansson tyckte det var intressant att få inspel från akademi och bransch, och underströk vikten av samspel för att utveckla industrin och göra något av de möjligheter som finns.

– VA-frågor är bara några nördiga politiker som jag som ägnar oss åt, intresset är tyvärr lågt. Det innebär att problem förblir olösta som borde gå att lösa. Vi måste få fler att förstå hur viktiga VA-frågorna är, för kommunerna, för Sverige och för miljön, avslutade Kjell Jansson.