Sveriges viktigaste infrastruktur är hopplöst underdimensionerad

Sverige står inför stora samhällsförändringar. Klimatet förändras, våra städer växer och förtätas. VA-planeringen måste kunna ta höjd för framtidens behov. Detta gäller både kapacitet och utsträckning av näten. Det skriver Christer Dieden, S:t Eriks AB, Mats Edling Meag Va-system AB, Alexander Lundgren Benders Sverige AB och  Erik Simonsen Cementa AB i Altinget.

Läs hela artikeln här.