Svenskt Vatten: Det behövs en storsatsning på Sveriges VA-system

Sveriges infrastruktur för vatten och avlopp är kraftigt underfinansierad och utan en miljardsatsning kommer stora läckor att bli allt vanligare, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. För att finansiera miljardinvesteringen vill Svenskt Vatten se en höjning av VA-avgiften, rapporterar Sveriges Radio.