Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtiden

Enköpings kommun behöver stå bättre rustad mot skyfall och höga vattenflöden. Den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj, innehåller mål och strategier för en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten inom kommunens tätorter. Läs mer här.