Rev ska rädda torsken i Hanöbukten

Torsken i Östersjön är som bekant på väg att försvinna. Det är därför medlemmarna i Hanö revförening startat arbetet med att bygga konstgjorda rev i ett försök att få de få kvarvarande torskarna i Hanöbukten att bli fler. Reven byggs av betongrör som sätts ihop i ojämna formationer. Detta är tänkt att ge torsken få både skydd och nya lekområden. Forskare från Lunds universitet är med från början för att studera och kartlägga effekterna av reven. Läs mer i Fiskejournalen.