Personalbrist största orsaken till att VA-näten inte byts i tid

Stor kompetens- och personalbrist ligger bakom att kommunerna inte hinner byta ut VA-ledningar i den takt som skulle behövas. Kjell Bengtsson är teknisk chef i Munkfors och han menar att de skulle behöva minst fyra personer till under högsäsong. ”Det finns få yngre som vill vara och jobba inom det här” säger han till SR P4 Värmland.