Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Många typer av extremväder väntas öka i både frekvens och intensitet. Det gäller till exempel förekomst av värmeböljor och skyfall. Samtidigt minskar köldrelaterade extremer som till exempel köldknäppar. Mer regn, och snö då det är tillräckligt kallt, kan falla i samband med lågtryck och frontpassager. Kraftiga skyfall i samband med regnskurar väntas bli mer intensiva. Men trots mer nederbörd kan alltså också torka komma att bli vanligare.  Läs mer på SMHI.se