Fungerande avlopp är inget vi kan ta för givet

Många kommuner behöver en bättre framförhållning i sitt VA-arbete, skriver Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen. Lyft VA-frågornas betydelse i planprocessen. Många kommuner behöver en bättre framförhållning i sitt VA-arbete. Frågorna behöver till exempel lyftas mer strategiskt i planering av nya bostadsområden och för att förebygga klimatrelaterade översvämningar i tätbebyggda områden. Kostnaderna för att hantera översvämningsskador är väsentligt högre än kostnaden för de förebyggande åtgärderna.  Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här.