Avloppsrör läcker mikroplaster

Ett tyskt forskningsinstitut beräknar att cirka 620 ton mikroplaster släpps från plastavloppsrör i landets offentliga och privata ledningsnät. Forskningsinstitutet Fraunhofer i Tyskland har uppskattat mängden mikroplast som frigörs i det tyska offentliga ledningsnätet för avloppsvatten till cirka 120 ton per år, det skriver Korrespondenz Abwasser. De privata ledningsnäten är omkring dubbelt så långa som de offentliga och uppskattas släppa cirka 500 ton per år. En orsak till släpp av mikroplast från plaströr är nötning på rörväggarna av partiklar med slipverkan, rapporterar tidningen Cirkulation. Läs mer här.