VA-systemet måste anpassas till nutid och framtid

Den underjordiska infrastrukturen måste anpassas för nutiden, och för framtiden. Det går att bygga hållbart, miljövänligt och framtidssäkrat. Med tydliga målsättningar och krav under hela processen, från planering till rörläggning, kan vi bygga en underjordisk infrastruktur som håller i hundrafemtio år. Som är hållbar i alla bemärkelser. Det kommer att behövas, för både människor och miljö, skriver Christer Dieden, S:t Eriks AB, Mats Edling Meag Va-system AB och Erik Simonsen Cementa AB i Eskilstuna Kuriren. Läs artikeln här.