Regnbäddar i betong tar hand om dagvatten

Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket ska Nacka kommun bygga 60 nya regnbäddar som ska ta hand om regn- och smältvatten från gatorna i Nacka. I regnbäddarna planteras träd och andra växter som bidrar till bättre luft, skön skugga och bättre temperaturreglering på sommaren, samtidigt som de också minskar buller från till exempel trafiken. Läs mer om regnbäddarna här och här.