Skyfallsparken är framtidens bästa granne

Allt fler skyfall och översvämningar drabbar våra städer i klimatförändringarnas spår. Parker som buffrar och leder vidare vattnet är en långsiktig skyddsåtgärd, skriver Annica Kvint på DN Kultur.