Efter översvämningarna: ”Ledningsnäten behöver förstärkas”

Många har fått källare översvämmade av avloppsvatten under skyfallen. Skärpta normer för nya ledningar men många äldre ledningar har inte kapacitet för kraftigare skyfall. ”VA-nätet klarar inte allt, mer klimatanpassning behövs”, säger Magnus Bäckström, expert på rörnät vid Svenskt Vatten till Sveriges Radio. Lyssna på inslaget här.