Så bygger Malmö bort översvämningsrisker

Staden drabbades för sju år sedan av ett enormt skyfall vars följder orsakade stor förödelse och blev kostsamt. Nu arbetar Malmö för att minska risken för nya översvämningar. Läs mer här.