Sverige först i världen med klimatneutral cementfabrik

Cementa avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Med hjälp av Carbon Capture and Storage, CCS, kommer Cementa att fånga in och lagra koldioxiden. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande andel är biobaserade utsläpp, innebär det att den fabrik som idag står för 3 procent av Sveriges samlade utsläpp till och med kan skapa en kolsänka.

Se film från presentationen med bl a Dr Dominik von Achten koncernchef för Cementas moderbolag Heidelberg Cement och näringsminister Ibrahim Baylan här.