Tidigarelägg investeringar för att rädda norrbottniska företag

Genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, andra underhållsåtgärder och offentliga inköp kan Norrbottens kommuner hjälpa till att bidra till en uppehållen efterfrågan från företag som just nu kämpar för sin överlevnad”, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten. Ökade investeringar handlar inte om att det offentliga ska hitta på kreativa lösningar för att stimulera efterfrågan. Det handlar om att genomföra de investeringar som redan är planerade, säger Hans Andersson. Exempel på sådana investeringar kan vara underhållsåtgärder, anläggning av nya gator, cykelvägar, VA-nät och fortsatt fiberutbyggnad.

Läs mer här.