Sikta på långsiktiga VA-investeringar

Dagens rör kan utan problem tjäna oss i 150 år, vilket är vad både samhället och ekonomin kräver. För att nå upp dit måste dock kraven på alla parter vara högre än de är idag, och kraven behöver ställas såväl under projektering, upphandling, byggnation som förvaltning, skriver Erik Simonsen, Cementa AB, Stefan Karvonen, Meag Va-system AB och Christer Dieden, S:t ERIKS i UNT.

Lär artikeln här.