EPD för S:t Eriks betongrör

S:t Eriks AB har nyligen tagit fram EPD:er för bland annat betongrör GERMAX och KANMAX och dessa finns registrerade i The International EPD® System.

–   Hållbarhet är ett av våra viktigaste områden. Genom att ha gjort en riktig djupdykning i detaljer, som framtagning av livscykelanalyser och EPD:er innebär, så har vi fått en bra och tydlig bild av vad vi på S:t Eriks framöver i första hand behöver lägga fokus på för att minska vår klimatpåverkan i olika livscykelsteg. EPD:er är också ett bra verktyg som våra kunder drar nytta av, eftersom det är ett oberoende verifierat samt registrerat dokument som kommunicerar transparent information om hur vår miljöpåverkan ser ut, säger Therese Kvarnström, Kvalitets- och miljöchef på S:t Eriks AB.

Läs mer om S:t Eriks EPD:er här.