Klimatneutral cement till 2030

– Cementa har uttalat att den cement de tillverkar i Sverige senast 2030 ska vara klimatneutral. För att uppnå detta mål planerar de införa en ny produktionsprocess för cementtillverkningen och sedan transportera koldioxiden och lagra koldioxiden under havsbotten. Denna teknik kallas CCS (Carbon Capture and Storage), säger Svante Söderholm, expert på Energimyndigheten till tidningen Byggvärlden.