Kommuner riskerar att översvämmas vid höjda vattennivåer

Många kommuner runt om i Sverige riskera att få stora problem vid framtida höjda vattennivåer. En av dem är Norrköping, där flera bostäder planeras i områden som skulle översvämmas vid framtida höjda havsnivåer och extremväder.

Det finns olika lösningar som skulle minska risken för framtida bebyggelse, men de kostar, och kräver god framförhållning. Hör mer om kommunens planering i Aktuellt från den 22 april. Inslaget börjar 18.10 in i sändningen.