Malmö planerar ny stadsdel utifrån framtidens klimat

Malmö planerar för en helt ny stadsdel, med storartad utsikt över Öresund. Men det vattennära läget innebär utmaningar.

Det är industri- och hamnområdet Nyhamnen som ska omvandlas till tiotusentals nya bostäder, kontorsplatser och butiker. För att hantera stigande vattennivåer och extremväder planerar staden att arbeta med höjda marknivåer, väl tilltagna grönområden och dolda vattenmagasin Men åtgärderna är inte tillräckliga, menar Länsstyrelsen, som tycker att staden ska planera på längre sikt än de åttio år arbetet utgår ifrån, skriver Sydsvenskan.