Avskrivningstiden behöver förlängas

All allmännyttig infrastruktur betalas av över tid. Våra avloppsledningar är en av samhällets hörnstenar, men alla prognoser talar om ökade krav både vad gäller vilka påfrestningar rören ska tåla och hur länge de behöver vara i bruk.

Avskrivningstiderna följer dock sällan dessa prognoser, vilket skapar onödiga kostnader. Mindre pengar idag innebär att våra efterkommande får arbeta hårdare för att ersätta sliten och underdimensionerad infrastruktur.

Gamla avloppsledningar som skrivits av helt kostar ingenting utöver underhållet. Det är en frestande tanke att betala av allting så snabbt som möjligt, men det lämnar också mindre pengar till annan infrastruktur. Om avloppsledningarna planeras ligga i marken i över 70 år finns det ingen anledning att belasta kommunens budget med en avskrivningstid på endast 30. Speciellt inte när vi både måste byta ut och bygga nytt.

I slutändan står skattebetalarna för notan på offentliga byggen. Vår infrastruktur står inför ökade påfrestningar, och kommer att tvingas leva längre. Idag ligger det många ledningar i våra kommuner som är över 100 år gamla, och de ledningar som läggs ner idag kommer att i vissa fall behöva tjäna i 150 år. Att bygga så hållbar infrastruktur på ett miljövänligt sätt är dyrare, och då måste kostnaden spridas ut över längre tid.

Det är möjligt att både bygga och finansiera VA-nät som håller i generationer. Med material som inte stör närmiljön, och som när de en gång är uttjänta kan lämnas i marken eller användas som fyllnadsmaterial.

Ofta blir det dyrt att bygga billigt, och dagens ledningar behöver vara av god kvalitet både för miljöns och ekonomins skull. Därför behöver avskrivningstiderna öka kraftigt. Dagens riksgenomsnitt ligger på mellan 30 och 50 år, men borde vara dubbelt så högt för att följa nyttjandeperioden.

Om vi höjer kraven redan under upphandlingen kommer vi att kunna lägga ner rör som håller länge och som uppfyller både dagens och morgondagens krav på miljövänlighet och hållbarhet. För att kommunen ska kunna ställa hårdare krav måste dock även ekonomin finnas, och så länge de befintliga rören kostar för mycket kommer de nya att lida. Det är dags att uppdatera den ekonomiska avskrivningstiden för – moderna och framtidssäkra VA-nät.